Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Informator / Aktualności
Powiększenie tekstu Pomniejszenie tekstu
Zwiększ kontrast Standardowy kontrast
Godz.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
22 grudnia 2014
pn wt śr czw pt so nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
imieniny
Bożeny, Drogomira, Zenona
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Aktualności
 
2014-12-22
Informacja
z przeprowadzonych konsultacji dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 r.
 
2014-12-10
W Wigilię Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nieczynny!
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie informuje, że w dniu 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) urząd będzie nieczynny.

Jednocześnie ustala się dzień 13 grudnia 2014 r.(sobota) jako dzień pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zarszynie.
 
2014-12-05
Informacja ZEAS
Dyrektor Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Zarszynie uprzejmie informuje, że w dniu 24 grudnia 2014 r. /środa/wigilia/, Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Zarszynie będzie nieczynny.

W związku z powyższym Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Zarszynie będzie czynny w dniu 13 grudnia 2014 r. /sobota/ w godz. od 7:30 do 15:30.
 
2014-12-05
INFORMACJA
Wójt Gminy Zarszyn informuje, że w dniu 24 grudnia 2014 r. (Wigilia) Urząd Gminy Zarszyn będzie nieczynny. Jednocześnie ustala się dzień 13 grudnia 2014 r. (sobota) jako dzień pracy Urzędu Gminy Zarszyn.
 
2014-12-18
Zawiadomienie o zwołaniu III sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień 30 grudnia 2014 r. o godzinie 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74
 
2014-12-18
Rozporządzenie Porządkowe Wojewody Podkarpackiego
w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa podkarpackiego
 
Wystawa bożonarodzeniowa
2014-12-16
Wystawa bożonarodzeniowa
W dniach 14-15 grudnia 2014 r. odbyła się IX Wystawa Bożonarodzeniowa w Domu Kultury w Nowosielcach. Współorganizatorami tego wydarzenia kulturalnego byli Wójt Gminy Zarszyn oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosielcach.
 
Realizacja projektu pt.˝Czas na aktywność˝
2014-12-16
Realizacja projektu pt.˝Czas na aktywność˝
Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Kobiet Gminy Zarszyn, realizuje projekt "Czas na aktywność". Postępy seniorów można śledzić w artykule.
 
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
2014-12-10
Strategia Bezpieczeństwa Narodowego
.
 
Koncert kolęd i pastorałek w Jaćmierzu
2014-12-09
Koncert kolęd i pastorałek w Jaćmierzu
Koncert kolęd i pastorałek odbędzie się w Jaćmierzu w dniu 3 stycznia 2015r. Szczegóły na plakacie.
 
2014-12-08
Informacja o konsultacjach dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 roku
Na podstawie Uchwały Rady Gminy Zarszyn nr XLIX/331/2010 z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących statutowej tych organizacji informuję, iż w okresie od 8.12.2014 r. do 18.12.2014 r. są prowadzone konsultacje dotyczące "Rocznego programu współpracy Gminy Zarszyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2015 r."
 
2014-12-08
Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy Zarszyn w kadencji 2014-2018
Działając na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Zarszyn została zwołana na dzień 12 grudnia 2014 r. o godzinie 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Zarszynie ul. Bieszczadzka 74 z następującym porządkiem obrad:
 
Przegląd Kolęd i Pastorałek 2015 r.
2014-12-08
Przegląd Kolęd i Pastorałek 2015 r.
Urząd Gminy w Zarszynie uprzejmie informuje, że dnia 18 stycznia 2015. /niedziela/ o godz. 15 –tej w Kościele Parafialnym w Zarszynie odbędzie się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
 
Nowe boisko wielofunkcyjne w Zarszynie
2014-12-08
Nowe boisko wielofunkcyjne w Zarszynie
Dobiegły końca prace związane z przebudową boiska wielofunkcyjnego i remontem sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Zarszynie.
 
Wystawa bożonarodzeniowa
2014-12-08
Wystawa bożonarodzeniowa
Wójt Gminy Zarszyn oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosielcach serdecznie zapraszają na Wystawę Bożonarodzeniową. Szeczgóły na plakacie
 
Spotkanie z Artystą tworzącym na szkle
2014-12-08
Spotkanie z Artystą tworzącym na szkle
Galeria Sztuki w Rymanowie Zdroju zaprasza na spotkanie z artystą tworzącym w szkle Henrykiem Ryszem.
 
2014-12-08
Zakup wyposażenia do Biura Informacji Turystycznej i Galerii Sztuki
Zadanie pod nazwą "Zakup wyposażenia do Biura Informacji Turystycznej ii Galerii Sztuki, wydanie publikacji i utworzenie strony internetowej oraz oranizacja spotkań promocyjnych realizowana jest z przez Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie.
 
Wieczornica z okazji Święta Niepodległości
2014-12-08
Wieczornica z okazji Święta Niepodległości
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Kobiet Gminy Zarszyn – członkinie z Długiego – w dniu 11 listopada zorganizowały wieczornicę z okazji Święta Niepodległości. Spotkanie odbyło się w świetlicy Domu Ludowego w Długiem, a poprowadziła je sprawnie i w interesujący sposób - Pani Kazimiera Haniak.
 
Zgłoszenia na Wystawę Bożonarodzeniową 2014
2014-12-01
Zgłoszenia na Wystawę Bożonarodzeniową 2014
Wójt Gminy Zarszyn oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Nowosielcach serdecznie zaprasza do udziału w Wystawie Bożonarodzeniowej, która odbędzie się w dniach 14 i 15 grudnia 2014 r. w Sali Domu Ludowego w Nowosielcach
 
2014-11-13
INFORMACJA
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Zarsyznie
 
2014-11-05
Uchwała nr 14/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie
z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydrukowania kart do głosowania na Wójta Gminy Zarszyn
 
2014-11-05
Uchwała nr 13/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie
z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydrukowania kart do głosowania na radnych Gminy Zarszyn
 
2014-10-30
INFORMACJA
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie informuje, że zgodnie z art. 28 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm., że 11 listopada 2014 r. upływa termin na składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania.
 
2014-10-30
Uchwała nr 12/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie
z dnia 29 października 2014 r. w sprawie odwołania członków obwodowych komisji wyborczych zgłoszonych na liście Komitetu Wyborczego Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro
 
2014-10-29
INFORMACJA
  INFORMACJA Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie informuje, że do dnia 27 października 2014 r. tj. upływu terminu na zgłoszenie Wójtowi Gminy Zarszyn zamiaru głosowania korespondencyjnegoprzez wyborcę niepełnosprawnego o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) nie zarejestrowano żadnego zgłoszenia.   W związku z powyższym, w Gminie Zarszyn w dniu 16 listopada 2014 r. głosowanie korespondencyjne nie odbędzie się.     Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w&nbs
 
2014-10-28
INFORMACJA
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie informuje, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
 
2014-10-28
INFORMACJA
Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie informuje, że w dniu 27 października 2014 r. upłynął termin na zgłoszenie Wójtowi Gminy Zarszyn zamiaru głosowania korespondencyjnego
 
2014-10-27
Uchwała nr 11/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie
z dnia 27 października 2014 r. w sprawie wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej.
 
2014-10-23
Uchwała nr 10/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie
z dnia 23 października 2014 r. w sprawie ustalenia listy zarejestrowanych kandydatów na wójta
 
2014-10-23
OBWIESZCZENIE
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Zarszyn w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
2014-10-22
Uchwała nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie z dnia 22 października 2014 r. w sprawie składu obwodowych komisji wyborczych
.
 
2014-10-22
OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie
z dnia 22 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Zarszyn
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
2014-10-22
Uchwała nr 8/2014
Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie z dnia 22 października 2014 r.
 
2014-10-21
ZAWIADOMIENIE
Gminna Komisja Wyborcza w Zarszynie informuje, że losowanie numerów list kandydatów odbędzie się po losowaniu członków obwodowych komisji wyborczych tj. w dniu 22 października 2014 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Komisji w Urzędzie Gminy w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 74 (sala posiedzeń pok. nr 5).
 
2014-10-21
INFORMACJA
Gminna Komisja Wyborcza w Zarszynie informuje, że dyżury w dniach od 20 października 2014 r. do 16 listopada 2014 r. odbywać będzie w następujących godzinach:
 
2014-10-20
ZAWIADOMIENIE
Gminna Komisja Wyborcza w Zarszynie informuje, że losowanie członków obwodowych komisji wyborczych odbędzie się 22 października 2014 r. o godzinie 9:00 w siedzibie Komisji w Urzędzie Gminy w Zarszynie przy ul. Bieszczadzkiej 74 (sala posiedzeń pok. nr 5).
 
2014-10-17
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZARSZYN z dnia 8 października 2014
w sprawie podziału Gminy Zarszyn na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 
2014-10-14
O B W I E S Z C Z E N I E
Gminnej Komisji Wyborczej w Zarszynie z dnia 14 października 2014 roku w sprawie dodatkowych zgłoszeń na radnych do Rady Gminy w Zarszynie
 
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2014r.
2013-12-31
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2014r.
.
 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
URZĄD GMINY ZARSZYN, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: (013) 467 10 01, 467 10 38, 467 10 48, 467 16 50, fax: (013) 467 10 01 wew.51, email: sekretariat@zarszyn.pl, http://www.zarszyn.pl
NIP: 687-15-86-590, Regon: 000551160
Nr konta bankowego 62 8642 1038 2004 3800 0332 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x