Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Serwis samorządowy PAP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Informator / Aktualności
Powiększenie tekstu Pomniejszenie tekstu
Zwiększ kontrast Standardowy kontrast
Godz.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
19 sierpnia 2017
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Aktualności

 
2017-02-09

Zarządzenie Wójta Gminy Zarszyn

Zarządzenie Nr 386

Wójta Gminy Zarszyn

z dnia 8 lutego 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Zarszyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z póź. zm.) art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z póź. zm.) oraz w wykonaniu Uchwał Rady Gminy Zarszyn: Nr XXXI/219/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zarszyn położonej w miejscowości Długie; Nr XXX/211/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Zarszyn położonej w miejscowości Długie.

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

1) Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonych w miejscowości Długie stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w miejscowości Długie stanowiących własność Gminy Zarszyn, wymienionych w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarszyn na okres 21 dni, tj. od dnia 10 lutego 2017 r. do dnia 3 marca 2017 r. Ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

dr inż. Andrzej Betlej

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 386

Wójta Gminy Zarszyn z dnia 8 lutego 2017 r.

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn, położonych w Długiem, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr Księgi wieczystej

Opis i położenie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości w zł

Forma zbycia

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst. Art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

1164/1

0,0067 ha

KS1S/00034718/3

Działka położona w miejscowości Długie. Jest to bardzo wąski pas gruntu przy budynku, wykorzystywany w części jako dojazd. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi ogólnodostępnej. Działki sąsiednie są uzbrojone w prąd, gaz, kanalizację i wodociąg. Przydatność gruntu na cele budowlane bardzo ograniczone – tylko dla poprawy funkcjonowania działki przyległej.

Gmina Zarszyn nie posiada obowiązującego pzp. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Zarszyn działka oznaczona kolorem brązowym ( jasnym i ciemnym) – budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe, istniejące i potencjalne. W operacie ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytek dr.

2 400,00 zł ( słownie: dwa tysiące czterysta złotych 00/100) +VAT

Sprzedaż bezprzetargowa.

6 tygodni tj. od dnia 10 lutego 2017 r. do dnia 24 marca 2017r.

 

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarszyn od dnia 10 lutego 2017 r. do dnia 3 marca 2017 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej Gminy www.zarszyn.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Zarszyn.

Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Zarszyn, pokój nr 15 albo telefonicznie pod nr 134671001, wew. 37 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Sprawę prowadzi: Zofia Niemczyk.

 

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 386

Wójta Gminy Zarszyn z dnia 8 lutego 2017 r.

Wykaz

nieruchomości stanowiących własność Gminy Zarszyn, położonych w Długiem, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

 

Nr działki

Powierzchnia

Nr Księgi wieczystej

Opis i położenie

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości w zł

Forma zbycia

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst. Art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

970/2

0,0564 ha

KS1S/00047136/3

Działka położona w miejscowości Długie. Teren działki płaski, kształt regularny. Działka ma bezpośredni dostęp do drogi ogólnodostępnej. Istnieje możliwość podłączenia prądu, gazu, kanalizacji i wodociągu. Przydatność gruntu na cele budowlane korzystne. Położenie lokalne korzystne.

Gmina Zarszyn nie posiada obowiązującego pzp. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Zarszyn działka oznaczona kolorem brązowym ( jasnym i ciemnym) – budownictwo wielofunkcyjne mieszkalno-usługowe, istniejące i potencjalne. W operacie ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytek PsIII i Bp.

10 500,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych 00/100 ) +VAT

Przetarg ustny nieograniczony.

6 tygodni tj. od dnia 10 lutego 2017 r. do dnia 24 marca 2017r.

 

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Zarszyn od dnia 10 lutego 2017 r. do dnia 3 marca 2017 r. oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej na stronie internetowej Gminy www.zarszyn.pl oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach na terenie Gminy Zarszyn.

Nieruchomość będzie przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego, którego termin, miejsce i warunki zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Bliższych informacji o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można zasięgnąć w Urzędzie Gminy Zarszyn, pokój nr 15 albo telefonicznie pod nr 134671001, wew. 37 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Sprawę prowadzi: Zofia Niemczyk.

 

 

 

 

 

 

UG Zarszyn
 
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
GMINA ZARSZYN, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 10 01, 13 467 10 38, 13 467 10 48, 13 467 16 50, fax: 13 467 10 01 wew.51, email: sekretariat@zarszyn.pl, http://www.zarszyn.pl
NIP: 6871788454, Regon: 370440784
Nr konta bankowego 62 8642 1038 2004 3800 0332 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x