Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Serwis samorządowy PAP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     
Powiększenie tekstu Pomniejszenie tekstu
Zwiększ kontrast Standardowy kontrast
Godz.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
22 sierpnia 2017
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zarszyn

 

 

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Zarszyn

 

 

 

Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy

NIP

REGON

Rodzaj odbieranych odpadów komunalnych

Numer

rejestrowy

1.

TRANS FORMERS

KARPATIA

Sp. Z o.o

Ul. Krakowska 46

33-100 Tarnów

Zakład Krosno

ul. Lotników 6

38-401 Krosno

873-10-14-995

850384270

20 01 01 papier i makulatura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 odzież

20 01 11 tekstylia

20 01 25 oleje i tłuszcze

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 01 41 odpady ze zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03 inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 nie segregowane ( zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 07 odpady wielkogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

15 01 04 opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania ze szkła

15 01 09 opakowania z tekstyliów

 

1/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

REMONDIS

KROeko

Sp.z o.o. Krosno

ul. Fredry 1

38-400 Krosno

 

684-25-49-994

180371426

20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 odzież

20 01 11 tekstylia

20 01 21* lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 0135

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 1606 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 23* urządzenia zawierające freony

20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 02 01odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03 inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 07 odpady wielkogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

15 01 04 opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania ze szkła

15 01 09 opakowania z tekstyliów

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone(np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego ( np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania ( np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB

15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne tkaniny do wycierania
( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione

w 15 02 02

16 01 03 zużyte opony

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek

i remontów

17 01 02 gruz ceglany

17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg

17 02 01 drewno

17 02 02 szkło

17 02 03 tworzywa sztuczne

17 02 04* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( podkłady kolejowe)

17 03 01* asfalt zawierający smołę

17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03* smoła i produkty smołowe

17 03 80 odpadowa papa

17 04 01 miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 aluminium

17 04 05 żelazo i stal

17 05 04 gleba i ziemia w tym inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01

i 17 06 03

17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

 

 

2/2012

3.

TRANS FORMERS

KARPATIA

Sp. Z o.o

Ul. Krakowska 46

33-100 Tarnów

Zakład Krosno

Ul. Lotników 6

38-401 Krosno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Produkcja Handel Usługi ‘’EKOMAX’’

Jerzy Kotulak

Ul.Hankówka 28

38-200 Jasło

873-10-14-995

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

685-101-16-33

850384270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370244511

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 01 papier i makulatura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 odzież

20 01 11 tekstylia

20 01 25 oleje i tłuszcze

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 01 41 odpady ze zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 inne niż wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03 inne odpady ulegające biodegradacji

20 03 01 nie segregowane ( zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 07 odpady wielkogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

15 01 04 opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania ze szkła

15 01 09 opakowania z tekstyliów

 

zmienia się w punkcie 4 następująco:

 

4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001 r. 112 poz. 1206):

 

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

15 01 04 opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania ze szkła

15 01 09 opakowania z tekstyliów

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11 opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

16 01 03 zużyte opony

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 gróz ceglany

17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 usunięte tynki, tapety okleiny, itp.

17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 inne wymienione odpady

17 02 01 drewno

17 02 02 szkło

17 02 03 tworzywa sztuczne

17 02 04* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe)

17 03 80 odpadowa papa

17 04 07 mieszaniny metali

17 05 04 gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05* urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 03* inne odpady z budowy, remontów i demontażu ( w tym odpady zmieszane zawierające substancje niebezpieczne )

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03

20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 odzież

20 01 11 tekstylia

20 01 13* rozpuszczalniki

20 01 14* kwasy

20 01 15* alkalia

20 01 17* odczynniki fotograficzne

20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy )

20 01 21* lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* urządzenia zawierające freony

20 01 25 oleje i tłuszcze roślinne

20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25

20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, klej, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

17 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, klej, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 inne wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 odpady wielogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 01 01 papier i makulatura

20 01 02 szkło

20 01 10 odzież

20 01 11 tekstylia

20 01 21* lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 urządzenia zawierające freony

20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 03 01 nie segregowane ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 odpady wielogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

3/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4/2012

5.

Produkcja

Handel Usługi

‘’EKOMAX’’

Jerzy Kotulak

Ul.hankówka 28

38-500 Jasło

685-101 -16-33

370244511

20 01 01 papier i makulatura

20 01 02 szkło

20 01 10 odzież

20 01 11 tekstylia

20 01 21* lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 urządzenia zawierające freony

20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 03 01 nie segregowane ( zmieszane ) odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07 odpady wielogabarytowe

20 01 01 papier i makulatura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 odzież

20 01 11 tekstylia

20 01 13* rozpuszczalniki

20 01 14* kwasy

20 01 15* alkalia

20 01 17* odczynniki fotograficzne

20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy )

20 01 21* lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23 urządzenia zawierające freony

20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25

20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, klej, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

 

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 inne wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 nie segregowane ( zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 odpady wielogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne nie wymienione i innych podgrupach

16 01 03 zużyte opony

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

15 01 04 opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania ze szkła

15 01 09 opakowania z tekstyliów

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego

15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zniszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 012 03 sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 gróz ceglany

17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06

17 02 01 drewno

17 02 02 szkło

17 02 03 tworzywa sztuczne

17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 04 01 miedz, brąz, mosiądz

17 04 02 aluminium

17 04 03 ołów

17 04 04 cynk

17 04 05 żelazo i stal

17 04 06 cyna

17 04 07 mieszaniny metali

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 08 tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

1/2013

6.

REMONDIS

KROeko Sp. Z o.o.

Krosno ul. Fredry1

28-400 Krosno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe

„TRANSPRZĘT” Czesław Grządziel

Zabłotce 51

38 - 500 Sanok

 

684-25-49-994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

687 – 100 – 16 - 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370018826

 

20 01 01 papier i makulatura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 odzież

20 01 11 tekstylia

20 01 21* lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 23* urządzenia zawierające freony

20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 nie segregowane ( zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 07 odpady wielogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

15 01 04 opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania ze szkła

15 01 09 opakowania z tekstyliów

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania ( np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB

15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne tkaniny do wycierania
( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione

w 15 02 02

16 01 03 zużyte opony

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek

i remontów

17 01 02 gruz ceglany

17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innych niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg

17 02 01 drewno

17 02 02 szkło

17 02 03 tworzywa sztuczne

17 02 04* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi ( podkłady kolejowe)

17 03 01* asfalt zawierający smołę

17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03* smoła i produkty smołowe

17 03 80 odpadowa papa

17 04 01 miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 aluminium

17 04 05 żelazo i stal

17 05 04 gleba i ziemia w tym inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 06 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01

i 17 06 03

17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

20 01 01 papier i tektura

20 01 02 szkło

20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 odzież

20 01 11 tekstylia

20 01 13* rozpuszczalniki

20 01 14* kwasy

20 01 15* alkalia

20 01 17* odczynniki fotograficzne

20 01 19* środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności ( bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy )

20 01 21* lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* urządzenia zawierające freony

20 01 25 oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* oleje i tłuszcze inne niż wymienione 20 01 25

20 01 27* farby, tusze, farby drukarskie, klej, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29* detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02

20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 35 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 35

20 01 37* drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 tworzywa sztuczne

20 01 40 metale

20 01 41 odpady zmiotek wentylacyjnych

20 01 80 środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 inne wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 gleba i ziemia w tym kamienie

20 02 03 inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 nie segregowane ( zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 odpady z targowisk

20 03 03 odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 odpady wielogabarytowe

20 03 99 odpady komunalne nie wymienione i innych podgrupach

15 01 01 opakowania z papieru i tektury

15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 opakowania z drewna

15 01 04 opakowania z metali

15 01 05 opakowania wielomateriałowe

15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 opakowania ze szkła

15 01 10* opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11* opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi 15 02 02* sorbenty, materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania ( np. szmaty i ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi np. PCB

15 02 03 sorbenty, materiały filtracyjne tkaniny do wycierania
( np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione

w 15 02 02

16 01 03 zużyte opony

17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek

i remontów

17 01 02 gruz ceglany

17 01 03 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06* zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 80 usunięte tynki, tapety, okleiny, itp.

17 01 81 odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 inne wymienione odpady

17 02 01 drewno

17 02 02 szkło

17 02 03 tworzywa sztuczne

17 02 04* odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub nieoczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe )

17 03 01* asfalt zawierający smołę

17 03 02 asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01

17 03 03* smoła i produkty smołowe

17 03 80 odpadowa papa

17 04 01 miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 aluminium

17 04 03 ołów

17 04 04 cynk

17 04 06 cyna

17 04 07 mieszaniny metali

17 04 09* odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10*kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 03* gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne(np. PCB)

17 05 04 gleba i ziemia w tym inne niż wymienione w 17 05 03

17 06 05*urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 tłuczeń torowy(kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03* inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08 01* materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest

17 08 01* materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 09 01* odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02* odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB(np.. substancje podłogowe zawierające żywiec, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

 

 

15 01 01

Opakowania z tektury i papieru

 

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

15 01 03

Opakowania z drewna

 

15 01 04

Opakowania z metali

 

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

 

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

15 01 07

Opakowania ze szkła

 

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

 

15 01 10

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

 

16 01 03

Zużyte opony

 

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

17 01 02

Gruz ceglany

 

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 

17 02 01

Drewno

 

17 02 02

Szkło

 

17 02 03

Tworzywa sztuczne

 

17 04 07

Mieszaniny metali

 

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 

17 08 02

Materiały konstrukcyjne zawierające gips, inne niż wymienione w 17 08 01

 

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

20 01 01

Papier i tektura

 

20 01 02

Szkło

 

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

 

20 01 10

Odzież

 

20 01 11

Tekstylia

 

20 01 19

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)

 

20 01 21

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

 

20 01 23

Urządzenia zawierające freony

 

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

 

20 01 26

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

 

20 01 27

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

 

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29

Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30

Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Matale

20 01 80

Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UG Zarszyn
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
GMINA ZARSZYN, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 10 01, 13 467 10 38, 13 467 10 48, 13 467 16 50, fax: 13 467 10 01 wew.51, email: sekretariat@zarszyn.pl, http://www.zarszyn.pl
NIP: 6871788454, Regon: 370440784
Nr konta bankowego 62 8642 1038 2004 3800 0332 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x