Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Serwis samorządowy PAP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     
Powiększenie tekstu Pomniejszenie tekstu
Zwiększ kontrast Standardowy kontrast
Godz.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
19 sierpnia 2017
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje ogólne o projekcie

 

Informacja o projekcie

Gmina Zarszyn realizuje kolejny projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 pt.” Poszukiwacze wielokulturowej historii pogranicza”. Partnerami projektu jest obec Nizna Sitnica i mesto Svidnik.

Projekt realizowany będzie od 1 lutego do 31 maja 2015r. Koszt całkowity projektu wynosi 52 945,00 EUR z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85%.

Celem projektu jest zachowanie pamięci o wydarzeniach historycznych i ich bohaterach oraz wprowadzenie innowacyjnych form turystyki jaka jest Quesling. Poznawanie na nowo regionu przez poznawanie historii, wykorzystanie wydarzeń historycznych, wspólnych kart historii do nawiązania nowych kontaktów. Edukacja młodego pokolenia w zakresie dziedzictwa historycznego.

 

W okresie realizacji projektu czyli do maja 2015r. planuje się przeprowadzenie następujących działań:

Działanie 1.

Feryjne Spotkania Pokoleń „Wnuczku za naszych czasów…”.

W ramach integracyjnych warsztatów - zajęćdladzieci i dziadków prowadzona będzie żywa lekcja historii. Do projektu zaangażowani zostaną najstarsi mieszkańcy gminy, którzy dzieciom opowiadać będą o ciekawych wydarzeniach i miejscach na naszym terenie. Korzystać będą z pomocy rodzinnych pamiątek, fotografii itp.

Najciekawsze materiały wybrane zostaną do ogólnej prezentacji na spotkaniu podsumowującym zajęcia.

Spotkania odbywać się będą w okresie ferii 2015 r. Odbędzie się 8 spotkań z udziałem około 25 osób. Na zakończenie spotkania zostanie zorganizowana wystawa - prezentująca efekty wspólnej pracy. Zebrane materiały zostaną umieszczone i zabezpieczone w antyramach. W zakończeniu wakacyjnych spotkań - warsztatów przewidujemy udział około 50 osób.

 

Działanie 2.

Śladami Bohaterów Pogranicza- wycieczka na Słowację

Wycieczka zorganizowana zostaniedla osób zaangażowanych w wakacyjne spotkania i przygotowanie Questingu. Trasa wycieczki przebiegać będzie przez Nowosielce, Duklę, Wyżny Komarnik, Kapisova, Świdnik.

W Dukli odwiedzimy cmentarz wojenny poświęcony ofiarom Operacji Dukielsko- Preszowskiej, następnie zatrzymamy się w Wyżnym Komarniku przy pomniku, bunkrach i ziemiankach, a dalej udamy się do wsi Kapisova do doliny śmierci, gdzie znajduje się pomnik oraz eksponaty, takie jak: czołgi, działa samoloty tworząc jakby naturalne pole walki, upamiętniające bitwę z 1944r. Uzupełnieniem historycznej wyprawy będzie odwiedzenie Muzeum Wojskowego w Świdniku. W wycieczce uczestniczyć będzie 50 osób.

 

Działanie 3.

Oddajmy im cześć – Obchody Rocznicowe Walk II Samodzielnej Brygady Spadochronowej

Uroczystości pod pomnikiem II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej, który zostanie odnowiony w ramach projektu. Prace remontowe polegające na oczyszczeniu, drobnych naprawach, remoncie prowadzone będą w miesiącach 3 i 4 wg harmonogramu.

Uroczystość rocznicowa odbędzie się z udziałem kombatantów i władz państwowych i mieszkańców ze Słowacji i Polski

Przewiduje się udział około 500 osób.

W ramach tego działania zorganizowana zostanie uroczystość z wystawieniem wart honorowych, apelem poległych, składaniem kwiatów. Na zakończenie odbędzie się panel dyskusyjny na temat udziału II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej w walkach o wolność pogranicza. W panelu dyskusyjnym będzie uczestniczyć około 50 osób.

 

Działanie 4.

Quisling – jako innowacyjna metoda odkrywania historii i dziedzictwa kulturowego pogranicza.

Quisling czyli turystyka z zagadkami połączona z elementami gry terenowej i podchodów. Polega na odkrywaniu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza.

Wyprawa w poszukiwaniu tożsamości pozwoli odkrywać miejsca najważniejsze dla społeczności – odkrywanie tajemnic małych ojczyzn.

Trasa 1. Quislingu prowadzić będzie przez ciekawe miejsca w Nowosielcach. Wędrując zgodnie z instrukcją, rozwiązując zagadki uczestnik Quislingu odwiedzi Dwór Gniewoszów – dawnych właścicieli miejscowości, w roku 1944 mieścił się tam szpital, Pomnik II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej - miejsce pochówku Słowaków i Czechów, którzy zginęli w 1944 r. w Nowosielcach, miejsce rozgrywanych walk w 1944r., cerkwisko grekokatolickie, stary cmentarz i groby żołnierzy z I i II wojny światowej. Oznaczona zostanie trasa oraz wydany będzie przewodnik – mapka z opisem (ok. 3 km. trasy).

Quisling dla wytrwałych - Śladami II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej

Trasa 2 – przebiegać będzie przez miejscowości Pielnia, Nowosielce, Zarszyn, Pastwiska. Oznaczone zostaną miejsca pochówku żołnierzy słowackich i czeskich z II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej poległych na terenie gminy Zarszyn. (ok. 20 km trasy). Trasę tę można przejść pieszo lub przejechać rowerem.

Quisling pełnić będzie rolę edukacyjną, turystyczną, krajoznawczą i integracyjną. Pozwoli na integrację międzypokoleniową. Będzie to interesująca forma odwiedzenia ciekawych miejsc oraz poznania ich historii. Trasę Quisling można przejść z rodziną, przyjaciółmi, klasą szkolną lub indywidualnie, co pozwoli też na wzmocnienie więzi między uczestnikami gry.

W celu przeprowadzenia Quislingu wydany zostanie folder - mapka w nakładzie 500 szt. Mapka – folder będzie dostępna w wyznaczonych miejscach oraz umieszczona będzie na stronie internetowej gminy.

 

Działanie 5.

Historyczno – krajoznawcza gra planszowa dla dzieci i młodzieży:

Dwujęzyczna i dwustronna gra dla dzieci i młodzieży zawierać będzie dwie gry:

- I strona– Poszukiwacze historii - Bitwa o Przełęcz Karpacko-Dukielską

- II strona -..Swego nie znacie – Wędrówka po gminie Zarszyn i pograniczu.

Gra zostanie przekazana do bibliotek, świetlic, szkół. Wersja w języku słowackim przekazana zostanie partnerom zagranicznym.

Wydanie gry ma na celu edukacje młodego pokolenia dot. historii i ciekawych form turystyki a przez to poznawanie interesujących miejsc na pograniczu polsko-słowackim.

 

Działanie 6.

Rekonstrukcja historyczna

 

Dwudniowa impreza z licznym udziałem Słowaków odbędzie się przy Zespole Szkół Rolniczych w Nowosielcach gdzie znajduje się pomnik poświęcony pamięci żołnierzy II Czechosłowackiej Brygady Spadochronowej. Wieczorem pierwszego dnia zorganizowana zostanie wieczornica przy pomniku II Samodzielnej Brygady Spadochronowej, zaciągnięta zostanie warta honorowa oraz złożone zostaną kwiaty przez przedstawicieli władz organizacji. Zakończenie uroczystości w pierwszym dniu będzie miło miejsce przy ognisku ze śpiewaniem piosenek wojskowych i patriotycznych. Uroczystość uświetniona zostanie występem zespołów artystycznych.

Drugiego dnia przeprowadzona zostanie rekonstrukcja historyczna bitwy stoczonej przez żołnierzy Słowackich o wyzwolenie Nowosielec, Pielni, i Zarszyna

Nawiązana zostanie współpraca z grupami rekonstrukcji historycznej „San” z Sanoka oraz innymi grupami rekonstrukcyjnymi z Polski, Słowacji, Czech i Węgier, które przeprowadzą rekonstrukcje walk na polach Nowosielec i Pielni

Jako statyści zostaną wykorzystani również uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Nowosielcach i mieszkańcy gminy. Przebieg tego zadania udokumentowany zostanie w wydanym folderze w nakładzie 500 szt.

Przewiduje się zaangażowanie około 500 osób.

 

Działanie 7.

Konferencja podsumowująca projekt

 

Spotkanie podsumowujące projekt z udziałem partnerów ze Słowacji i przedstawicieli najważniejszych grup uczestniczących w projekcie.

Na zakończeniu projektu zaprezentowana zostanie publikacja – album zawierający najciekawsze miejsca i wydarzenia zarówno te na terenie Polski jak i Słowacji. Album zostanie wydany w nakładzie 300 szt.

W konferencji przewiduje się udział około 100 osób.

 

Koordynatorem projektu jest Beata Nawalaniec.

 

Patronat nad imprezą objęli:

 

- skonica_min15040810240_0001_.jpg

 - skonica_min15040810240_0002_.jpg

- skonica_min15040810240_0003_.jpg

- skonica_min15040810240_0004_.jpg

 

UG Zarszyn
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
GMINA ZARSZYN, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 10 01, 13 467 10 38, 13 467 10 48, 13 467 16 50, fax: 13 467 10 01 wew.51, email: sekretariat@zarszyn.pl, http://www.zarszyn.pl
NIP: 6871788454, Regon: 370440784
Nr konta bankowego 62 8642 1038 2004 3800 0332 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x