Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Serwis samorządowy PAP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     
Powiększenie tekstu Pomniejszenie tekstu
Zwiększ kontrast Standardowy kontrast
Godz.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
22 sierpnia 2017
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Atrakcje turystyczne

 

Ścieżka Rekreacyjno – Przyrodnicza w Posadzie Zarszyńskiej

W latach 2001-2002 na terenie dawnego parku podworskiego w Posadzie Zarszyńskiej powstawała Ścieżka Rekreacyjno – Przyrodnicza. Utworzenia jej podjęła się Szkoła Podstawowa w Zarszynie wraz z grupą społeczników z tej miejscowości.

Przed laty dwór i park należały do rodziny Wiktorów. Park rozplanowano w drugiej połowie XVIII-go wieku na reliktach znacznie starszego pochodzenia. Ogólnie granice ogrodu i parteru wodnego zacho­wane są zgodnie z planem katastralnym z pierwszej połowy XIX-go wieku. Nie ocalał pałac, stary dwór na wyspie popadł w ruinę, a w latach 70-ch zastał rozebrany.

            Ogrody warzywne na dolnym tarasie uległy zabudowie gospodarczej (do tej pory zachowała się nazwa wśród mieszkańców Zarszyna i Posady "ogród pański"). Najcenniejszym elementem, jaki zachował się na terenie parku głównego, są resztki dąbrowy, pośród której zachowało się wiele pomnikowych dębów, jak również wiele ogromnych lip szerokolistnych, jesionów wyniosłych i klonów jaworów. Do 1992 r. przed frontonem nowo wzniesionego Domu Ludowego, rósł kaszta­nowiec biały (odmiana strzępolistna). Elementy starodrzewia naturalnego pochodzenia zachowały się w najniższych partiach wzniesienia powyżej zabudowy dawniejszych folwarków. Na granicy górnej jest wał ziemny, na którym rośnie zwarty szpaler grabowy. Do tej pory owocują krzewy derenia jadalnego.

- 11__10___medium_.jpg

 

Swoistym elementem całego układu przestrzennego jest parter wodny składający się dziś z kilku pełnowodnych i użytkowanych stawów rybnych. (fot. K Małek)

(Drzewa pomniki: dąb szypułkowy – 570, 555, 550, 540, 520, 510, 500, 480, 450, 430, 425, 420, 40 x 300 – 400 cm; jesion wyniosły – 550 cm; lipa drobnolistna – 340 cm, lipa szerokolistna 370 cm). (Na podstawie „Ogrody i parki województwa krośnieńskiego”, Jerzy Piórecki, Bolestraszyce, 1998 r.).

Na terenie dawnego parku rośnie wiele kwiatów będących pod ochroną (przylaszczki, zawilce, pierwiosnki), a do najczęściej spotykanych bylin, ziół i traw należą: gwiazdnica pospolita,  przetacznik, rumianek pospolity, gorczyca polna, jasnota biała, fenkuł, czosnek, pokrzywa zwyczajna, poziomka pospolita, stokrotka pospolita, babka lancetowata, tasznik pospolity, perz, wiechlina łąkowa, wyczyniec łąkowy, koniczyna biała, wyka płotnikowa, skrzyp polny, firletka poszarpana, jaskier ogrodowy, kuklik zwisły, pięciornik gęsi, dzwonek rozpierzchły, jasnota purpurowa i wiele innych gatunków. Z terenu parku widocznych jest osiem bocianich gniazd i wspaniała panorama na górę Patria.   

Aby zachować urok i osobliwości przyrodnicze tego miejsca postanowiono połączyć „przyjemne z pożytecznym ". Cel taki spełnia właśnie Ścieżka Rekreacyjno – Przyrodnicza. Na wytyczonym szlaku ustawiano 14 sta­nowisk służących za­równo podziwianiu zabytków przyrody, jak i usprawnianiu tężyzny fizycznej poprzez ćwiczenia gimnastyczne. Przed parkiem wbudowano tablicę informacyjną z mapką całej trasy, a koniec ścieżki wieńczy betonowy stół pingpongowy.

 

Ścieżka Rekreacyjno - Przyrodnicza w dawnym parku podworskim w Posadzie Zarszyńskiej powstała dzięki zaangażowaniu wielu osób, a także wsparciu Banku Spółdzielczego i Urzędu Gminy w Zarszynie. Wyrażamy nadzieję, że przez wiele lat będzie ona służyć mieszkańcom Zarszyna i okolic jako miejsce refleksji nad przeszłością historyczną, a także będzie okazją da aktywnego wypoczynku zwiedzających ją osób. Opr. M. Kuzin, naucz. SP w Zarszynie, D. Dec, dyr. SP w Zarszynie. 

Miasteczko Ruchu Drogowego w Jaćmierzu

”Miasteczko Ruchu Drogowego zostalo otwarte 6 grudnia 2013r. w Jaćmierzu Wybudowane miasteczko jest jedynym tego typu obiektem wybudowanym na obszarze województwa podkarpackiego w ramach ogólnopolskiego projektu „Budujemy Miasteczka Ruchu Drogowego”, ujętego na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, w ramach Działania 8.1 „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”, Priorytet VIII „Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wnioskodawcą projektu obejmującego budowę, co najmniej jednego miasteczka ruchu drogowego na terenie każdego województwa na terenie kraju był Minister Spraw Wewnętrznych. Ogólnopolski budżet projektu wynosi 10 mln zł, z czego 8,5 mln zł pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Budowa tak okazałego obiektu jest przedsięwzięciem kosztownym. Całkowita wartość brutto zadania wynosiła bowiem 566.580, 30 zł. Projekt był współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz w 15-tu procentach przez Budżet Państwa oraz pozostałymi, stosunkowo niewielkimi środkami pochodzącymi z budżetu Gminy Zarszyn.

Realizacja przedsięwzięcia budowy miasteczka umożliwiła osiągnięcie celu, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, promowanie właściwych nawyków wśród dzieci i młodzieży. Na terenie miasteczka ruchu drogowego jest możliwość przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową. Oddawany do użytku obiekt jest też idealnym miejscem do przeprowadzania takich zawodów, jak Turnieje Bezpieczeństwa  w Ruchu Drogowym, które organizowane są dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, czy też Młodzieżowe Turnieje Motoryzacyjne, w których mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

Mamy nadzieję, iż nowo oddawany obiekt będzie przez długie lata służył dzieciom i młodzieży oraz przyczyniał się będzie do szerzenia wiedzy i kultury komunikacyjnej wśród młodego pokolenia. Jednocześnie będzie miejscem popularyzacji roweru, jako środka transportu, tak ważnej w aspekcie potrzeb związanych z zaszczepieniem w dzieciach świadomości aktywności fizycznej i kondycji, jaka wynika z korzystania z roweru. Umiejętność korzystania z dróg przy stale rosnącym natężeniu ruchu drogowego jest ważnym czynnikiem uwzględnianym przy wyborze roweru, jako środka do przemieszczania się zarówno w celach komunikacyjnych, jak i celach związanych z utrzymaniem właściwego stanu zdrowia. Efekty płynące z oddawanej inwestycji mają, zatem szeroki wymiar ogólnospołeczny.

Wybudowane Miasteczko Ruchu Drogowego przeznaczone jest przede wszystkim dla rowerzystów i motorowerzystów oraz dla młodszych dzieci w celu nauki poruszania się jako piesi. Zgodnie z przyjętym założeniem urbanistycznym miasteczko jest połączeniem układu ciągów komunikacyjnych tj. jezdni, ścieżek, chodników uzupełnionych elementami małej architektury oraz infrastruktury drogowej, tj. znaki i sygnały drogowe, przejścia dla pieszych, przejazd kolejowy, próg zwalniający. Na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego w Jaćmierzu usytuowano oznakowanie zgodnie z przepisami obowiązującymi dla dróg publicznych. Na terenie MRD w Jaćmierzu zamontowano 17 ławek, kosze betonowe na śmieci dla umożliwienia utrzymania porządku i czystości, ponadto na urządzonym parkingu zamontowano stojaki na rowery, umożliwiające ustawienie 13 rowerów.  Z myślą o przeprowadzaniu  egzaminów na kartę rowerową, jak też turniejów z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zamontowano wiatę dla egzaminatora, służącą do zabezpieczania przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, wyposażoną w 2 miejsca do siedzenia oraz stolik. Miasteczko Ruchu Drogowego pod względem rozwiązań technicznych i funkcjonalnych jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, poprzez zastosowanie spadku w chodniku max 5%.Zgodnie z opracowanym i wywieszonym regulaminem korzystania z miasteczka, jest ono obiektem ogólnodostępnym we wszystkie dni tygodnia do godziny 21.00. W godzinach popołudniowych miasteczko jest specyficznym miejscem rekreacji nie tylko dzieci, ale i towarzyszących im osób dorosłych. 

- 11__10___medium_.jpg

Kraina  Dywaników

Odrzechowa to dawna wieś wołoska, której niegdyś mieszkająca tu ludność trudniła się przede wszystkim uprawą roli i hodowlą i rzemiosłem. Wśród wykonywanych przez odrzechowskich Łemków zajęć popularnym było tkactwo. Powszechnie trudniono się przędzeniem i tkactwem, głównie na potrzeby domowe. W każdym niemal gospodarstwie uprawiano len lub konopie i hodowano przynajmniej 1 - 2 owce, dostarczając surowca niezbędnego do produkcji tkanin wełnianych. W Odrzechowej, jak w wielu innych łemkowskich wsiach obróbka przędzy, wyrób płótna i sukna były powszechne w ramach gospodarstwa domowego. Produkowane wyroby tkackie rzadko przekraczały potrzeby rodziny.

W krajobrazie miejscowości Odrzechowa, znajduje się budynek dawnej szkoły tkackiej, która od roku 1922 do czasów okupacji hitlerowskiej kształciła młodych rzemieślników tkackich. Zawodowa Szkoła Tkacka w Odrzechowej współpracowała z krośnieńską lnianką. Mieszkańcy wracając do tradycji przedwojennych związanych z istniejącą tu niegdyś szkołą tkacką utworzyli Wiejską „Świetlicę Dziedzictwa Kulturowego.” Nawiązując do korzeni kulturowych utworzono w budynku Świetlicy Dziedzictwa Kulturowego pracownię tkacką, która oferuje turystom udział w warsztatach tkackich z wykorzystaniem krosna tkackiego o konstrukcji z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Pracownię można obejrzeć, zorganizować pokaz tkacki lub warsztaty. W Świetlicy Dziedzictwa Kulturowego utworzono salę historyczną, gdzie można obejrzeć dawny sprzęt domowy i inne eksponaty oraz salę edukacyjną, gdzie można uczestniczyć w warsztatach historycznych dotyczących dziejów Odrzechowej i jej okolicy.

Do niedawna w Odrzechowej funkcjonował rodzinny warsztat tkacki, który produkował dywaniki z odpadowych materiałów wełnianych i bawełnianych również dla mieszkańców z okolicznych miejscowości. Obecnie tkactwo nie jest powszechnym zajęciem mieszkańców Odrzechowej, nikt nie zajmuje się już produkcją dywaników na szeroką skalę, jednak budynek dawnej szkoły tkackiej zlokalizowany w samym sercu miejscowości wciąż przypomina o czasach, gdy Odrzechowa słynęła z wyrobów tkackich. Dzięki zamiłowaniu do tkactwa kilku mieszkanek Odrzechowej poprzez organizację pokazów i warsztatów tkackich dziedzictwo kulturowe miejscowości będzie kultywowane i pielęgnowane wśród mieszkańców wsi.

- 11__7___medium_.jpg

„Galeria  rękodzieła”

Galeria rękodzieła jest nowo powstałym produktem turystycznym i stanowi jedną z atrakcji wioski tematycznej  „Kraina dywaników”. Galeria mieści się w  połemkowskim budynku domu ludowego. Powstała w ramach projektu „Tematyczne wioski pogranicza polsko-słowackiego”. Wyremontowane trzy pomieszczenia i odpowiednio wyposażone, zostały wypełnione  przepięknie utkanymi kilimami wykonanymi przez miejscowych i okolicznych artystów. Prace artystyczne związane są z historią tej miejscowości. Znajdują się tam wyroby zdobione haftem  karpackim oraz karpackie krywulki. Nie brakuje też tam rzeźb, płaskorzeźb i ikon. Są też płasko-rzeźby  o tematyce zbójnickiej. Do galerii oddali również swoje prace artyści i twórcy słowaccy z Niżnej Sitnicy i okolic.  W galerii będą również organizowane spotkania oraz warsztaty dla turystów oraz okolicznych miejscowości.

- 11__12___medium_.jpg

Bajkowa Kraina Pogranicza

Bajkowa Kraina Pogranicza powstała w 2012 roku jako efekt współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Wisłoka” z siedzibą w Zarszynie oraz Stowarzyszenia „Górna Olka” ze Słowacji. W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 powstał mini park – kraina bajek, baśni i legend. Bajkowa Kraina Pogranicza to wymarzone miejsce gdzie najmłodsi i ich opiekunowie mogą spędzić wspólnie czas, bawiąc się i relaksując w otoczeniu doskonale znanym zarówno rodzicom jak i dzieciom postaci z bajek, baśni i legend. Bajkowa Kraina to alternatywa spędzania wolnego czasu zarówno przez dzieci jak i rodziców, daje możliwość realizacji zabaw ruchowych, kontaktu z rówieśnikami oraz integracji środowisk społecznych.

Pomysł na stworzenie „Bajkowej Krainy Pogranicza” zrodził się jako odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej oraz turystów. Mini park o powierzchni 0,50 ha wyposażony jest w infrastrukturę dla dzieci w postaci 7 domków oraz jednej jaskini,  oczka wodnego i zestawu zabawowego oraz ławostoły i ławki dla dorosłych. Teren mini parku jest ogrodzony, oświetlony i ogólnodostępny. Wejście na teren Bajkowej Krainy Pogranicza jest bezpłatne. Istnieje możliwość organizacji czasu wolnego w mini parku w postaci zabaw ruchowych, imprez muzycznych, ognisk oraz innych atrakcji po uprzednim kontakcie z właścicielem Bajkowej Krainy Pogranicza.

W Bajkowej Krainie Pogranicza dzieci mogą spotkać takie postacie z bajek jak:

•          Reksio,

•          Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków,

•          Jaś i Małgosia,

•          Rumcajs, Hanka i Cypisek,

•          Krecik i Myszka,

•          Bolek i Lolek, 

•          Wodnik Szuwarek,

•          Sąsiedzi: Pat i Mat,

•          Czerwony Kapturek

- 11__13___medium_.jpg

 „Kraina Odrzechowskich Zbójników”

Kraina Odrzechowskich Zbójników powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa inspirowanego historią miejscowości Odrzechowa oraz legendą o odrzechowskich zbójnikach. Legenda mówi o zdobyciu przez szlachtę sanocką armaty spod Chocimia jako jednego  z łupów z wyprawy z 1621 później armatę chłopi zatopili w miejscowym stawie. Przez wiele pokoleń nikt słowem nie pisnął,  o tajemnicy skrywanej  w rybnym stawie. Po zniesieniu pańszczyzny wyłowiono działo ze stawu, pozbawiane już lawety i kół, które wskutek działania wody i czasu zbutwiały. Ocalało samo działo, które ledwo sześciu chłopa unieść mogło. Wołami wyciągnęli działo z wody pod cerkiew, odczyszczono, ustawiono i wystrzałem obwieszczono śmierć pańszczyzny. Od tej pory, co roku strzelano z  armaty na vivat w Wielką Niedzielę, przez niemal wiek. Aż w latach trzydziestych, dwudziestego stulecia postanowiono ją przekazać do nowopowstającego w Sanoku muzeum „Łemkowszczyzna”. Działo trafiło do przepastnych magazynów Muzeum  Historycznego  w Sanoku a mieszkańcy Odrzechowej zapomnieli o dawnych czasach i zbójnickich legendach. W skali Podkarpacia jest to jedyny taki egzemplarz, a i w skali kraju tego typu armaty stanowią rzadkość. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Odrzechowa upamiętniając wydarzenia zapisane w historii miejscowości utworzyli Krainę Odrzechowskich Zbójników. Wykonano rzeźby  przedstawiające sylwetki zbójników oraz replikę armaty na wzór tej spod Chocimia. Legenda armaty została spisana i umieszczona na tablicy na terenie utworzonej krainy. Otwarciu Krainy Odrzechowskich Zbójników towarzyszyła inscenizacja napadu zbójników na dwór szlachecki. Dzięki działaniom stowarzyszenia zaproszeni goście i Odrzechowianie  poznali legendę i historię miejscowości. Kraina jest ogólnodostępna, istnieje możliwość organizacji inscenizacji po uprzednim kontakcie z właścicielem. 

- 11__9___medium_.jpg

„Kraina hucułów”

            W 1957 roku z dniem 1 stycznia ówczesne Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych powołało Zootechniczny Zakład Doświadczalny Rymanów z siedzibą w Odrzechowej. Celem nowo powstałego ośrodka było prowadzenie badań w zakresie intensyfikacji produkcji rolniczej, a zwłaszcza produkcji zwierzęcej w warunkach podgórskich i górskich tej części Karpat. Od samego początku działalności zakładu w oparciu o szczególne warunki klimatyczne i przyrodnicze nastawiono się na hodowlę bydła i owiec, a dodatkowo prowadzono hodowlę trzody chlewnej i koni. Dzisiejsze gospodarstwo to 1544 ha powierzchni. Całość położona jest na terenach należących do czterech gmin: Besko, Komańcza, Rymanów i Zarszyn. Liczebnie największą część hodowli stanowi bydło 850 szt. oraz konie ok. 110 szt. w tym konie huculskie (100 szt.). Kilka ostatnich lat pokazało, że to właśnie konie huculskie stały się wizytówką Odrzechowej. Historia hucuła w tym zakładzie łączy się z programem hodowlanym ochrony zasobów genetycznych tej rasy opracowanym na początku lat 80-tych.

W przeciągu kilku lat Odrzechowa stała się drugą (po Gładyszowie) co do wielkości państwową hodowlą konia huculskiego w Polsce. Od roku 1993 rozpoczął się okres użytkowaniu koni. Dysponując około trzydziestoma hucułami przeznaczonymi do jazdy wierzchem, rozmieszczonych w ośrodkach Odrzechowa i Rudawka Rymanowska położonych malowniczo w dolinie Wisłoka, stadnina zaczęła prowadzić naukę jazdy konnej oraz spacery, wycieczki i rajdy po terenie Beskidu Niskiego. Trasa najdłuższego rajdu liczy około 200 km i rozłożona jest na siedem dni. Jest to tzw. Rajd Łemkowski. 1995 rok to kolejna ważna data dla hucuła w Odrzechowej. Wtedy to po raz pierwszy tutaj oficjalnie użyto koni do przepędu bydła na letnie pastwiska. Od tego czasu, co roku, wiosną i jesienią, w maju i październiku organizowana jest ta kowbojska impreza, która stała się dużą atrakcją, przyciągającą amatorów turystyki konnej z całej Polski. Inną imprezą skierowaną już nie tylko do ludzi z końskiej branży jest organizowane od 2001 r. wraz z Okręgowym Związkiem Hodowców Koni w Rzeszowie „Pożegnanie lata w Rudawce Rymanowskiej”. W ostatni weekend sierpnia w Rudawce Rymanowskiej odbywa się Regionalny czempionat hodowlany koni rasy huculskiej. Imprezie towarzyszy wiele atrakcji: przejażdżki wierzchem, bryczką, pokaz rozczyszczania kopyt i kucia koni, pieczenie barana, konkursy i quizy na temat rasy huculskiej i turystyki regionu. Tutejsze konie zyskują sławę także dzięki pracy z dziećmi i dla dzieci. Od stycznia 1999 roku nieprzerwanie, co roku, jeden z koni wystawiany jest na aukcję podczas Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kilkuletnią tradycję ma również współpraca Odrzechowej z gminami Besko i Rymanów i Zarszyn oraz z Nadleśnictwem Rymanów a także zakonem Kapucynów w Krośnie w organizowaniu zajęć dla dzieci  z okolicznych szkół i prowadzeniu hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych.

Oprócz tych form ośrodek w Odrzechowej prowadzi także szkolenia:

          dla przodowników Górskiej Turystyki Jeździeckiej,

          ogólne z zakresu hodowli i wykorzystania koni rasy huculskiej,

          specjalistyczne kursy dla podkuwaczy,

          instruktora jeździectwa.

Biorąc pod uwagę teren województwa podkarpackiego ośrodek w Odrzechowej jest pierwszym, najstarszym i największym ośrodkiem hodowli koni huculskich na terenie województwa. W związku  z niewykorzystanymi predyspozycjami terenu do uprawiania turystyki oraz ze słabo rozwiniętą infrastrukturą turystyczną ZDIZ Odrzechowa w partnerstwie transgranicznym realizuje w latach 2013-2014 projekt „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”, którego celem jest  „Poprawa atrakcyjności turystycznej terenu Pogórza Karpackiego, poprzez utworzenie Polsko-Słowackiego Centrum Turystyki Konnej oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej". Projekt  realizowany jest w partnerstwie i obejmie szereg działań. Będą to m.in. szkolenia podstawowe z nauki jazdy konnej, szkolenia zaprzęgowe, kurs dla instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna; kurs dla instruktorów rekreacji i  turystyki jeździeckiej; kurs dla podkuwaczy koni. Szkolenia będą okazją do popularyzowania turystyki konnej, kultury oraz nawiązywania kontaktów międzyludzkich. W ramach projektu zostanie przygotowana infrastruktura w postaci zaplecza noclegowego, bazy szkoleniowej oraz zostaną wytyczone po obu stronach granicy szlaki konne - łącznie 210 km. W Odrzechowej powstanie Polsko-Słowackiego Centrum Turystyki Konnej, zostanie wybudowana ujeżdżalnia koni zapewniająca możliwość prowadzenia kursów i szkoleń przez cały rok, partnerzy projektu zakupią specjalistyczny sprzęt do jazdy konnej i do organizowania rajdów taborowych oraz sprzęt do przewozu koni niezbędnych do organizowanych imprez.

Mamy nadzieję, ze Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej przyczyni się do rozwoju turystyki na terenie pogranicza polsko – słowackiego i we współpracy z pozostałymi inicjatywami podejmowanymi na terenie wsi będzie stanowić doskonałą ofertę turystyczna dla regionu.

 

W gminie funkcjonują gospodarstwa agroturystyczne oraz prowadzona przez Nadleśnictwo Rymanów Kwatera Myśliwska " Budy" położona w odrzechowskim lesie. Posiada ona zaplecze do grillowania i biwakowania. W miejscowości Pastwiska istnieje możliwość wypoczynku nad wodą, korzystania z kąpieli, wędkowania. Położenie gminy przy szlaku kolejowym i drogach krajowych pozwala dojechać szybko i wygodnie.

Na przystanku Ekomuzeum znajduje się również  Galeria Rękodzieła Artystycznego zlokalizowana w miejscowości Zarszyn. Galeria mieści się przy głównym szlaku komunikacyjnym w Zarszynie. Wchodzi ona w skład  ekomuzeum utworzonego przez Lokalne Grupy Działania - „Dorzecze Wisloka” i „Kraina Nafty”. Ekspozycja powstała  w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej poprzez projekt „Alpy-Karpatom” realizowany przez Fundację Karpacką – Polska.  Na ponad 100 m kw. powierzchni zgromadzono  prace lokalnych twórców. Są to unikatowe eksponaty, m.in. wyroby z filcu i kamieni półszlachetnych (ozdoby i biżuteria ), dekoracyjne pudełka,  kasetki, zaproszenia, oryginalne wyroby wykonane techniką decoupage, rzeźby w drewnie, wyroby z gliny, grafika, malarstwo (m.in. ikony), obrazy haftowane, wyszywane, koronki i inne. Dzieła tych  twórców tworzą współczesną kulturę lokalną,  nawiązują także  do tradycji regionu. Są  esencją lokalnej historii i współczesności. Pokazują,  jak duże jest  zamiłowania ludzi do sztuki i poszukiwania piękna  w naszym otoczeniu.

 Ciekawą formą spędzenia wolnego czasu w Gminie Zarszyn są questy, zwane też deptajami. Celem udziału w tego typu rozrywce jest odnalezienie skarbu.

Pierwszym z nich jest quest  pn.„ Na Jaćmierskim Rynku”. Dzięki niemu można odkrywać dziedzictwo i piękno Jaćmierza, kierując się informacjami zawartymi we wskazówkach. Należy zwrócić uwagę na cyfry przy fragmentach tekstu, gdyż one wskazują turyście kolejność czytania. Czas deptania wynosi 45 minut.
 
Drugim questem w Gminie Zarszyn jest deptaj pn.”Od Jana do Michała”, również znajdujący się w Jaćmierzu. Podczas udziału w tym queście także można podziwiać dziedzictwo i piękno tej miejscowości, odpowiadać na pytania poprzez rozsypanki literowe. Należy zwrócić baczną uwagę na cyfry przy zwrotkach i na mapce, które wskazują kolejność czytania i deptania. Czas deptania wynosi około godziny. 

 

 

 

UG Zarszyn
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
GMINA ZARSZYN, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 10 01, 13 467 10 38, 13 467 10 48, 13 467 16 50, fax: 13 467 10 01 wew.51, email: sekretariat@zarszyn.pl, http://www.zarszyn.pl
NIP: 6871788454, Regon: 370440784
Nr konta bankowego 62 8642 1038 2004 3800 0332 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x