Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Serwis samorządowy PAP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     
Powiększenie tekstu Pomniejszenie tekstu
Zwiększ kontrast Standardowy kontrast
Godz.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
19 sierpnia 2017
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Informacje ogólne o projekcie

 

 - pl_sk_poziom_450.jpg

 

Projekt wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 -2013

 

 

 

W dniu 31 października 2008 r. Gmina Zarszyn złożyła w Wspólnym Sekretariacie Technicznym w Krakowie wniosek o dofinansowanie projektu pn.: „ Rozwój infrastruktury transgranicznej poprzez modernizację dróg lokalnych w gminach Zarszyn  i Niżna Sitnica” w ramach Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Po pozytywnej ocenie  formalnej i technicznej wniosek został poddany ocenie przez Komitet Monitorujący. Podczas posiedzenia, które  odbyło się w Krakowie w dniach 28-29 maja 2009 r. Komitet Monitorujący podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania dla Gminy Zarszyn i Nižná Sitnica ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wspólny Projekt na kwotę 475 948,85 EUR dotyczy rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury drogowej i towarzyszącej na terenach gmin przygranicznych Zarszyn i Nižná Sitnica. Obejmuje on przebudowę czterech dróg po stronie polskiej o łącznej długości 2 700 m, a także 8 odcinków drogowych o długości 864 m, utwardzenie 2 placów o łącznej powierzchni 1188 m2 i budowę 2 poczekalni na przystankach autobusowych po stronie słowackiej.

Celem projektu jest rozbudowa i modernizacja istniejącej infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie i ułatwienie dostępu do terenów atrakcyjnych turystycznie, obiektów turystyczno-wypoczynkowych, sportowych, placówek kulturalnych i ośrodków życia gospodarczego.

Projekt urzeczywistni podstawowy cel Programu: rozwój współpracy partnerskiej między Polską a Słowacją w zakresie udoskonalenia stanu infrastruktury przygranicznej. Modernizacja infrastruktury drogowej w regionach nadgranicznych stworzy warunki do aktywniejszej koegzystencji i współpracy mieszkańców gmin Zarszyn i Nižná Sitnica.

Za prawidłowe i terminowe przeprowadzenie działań w ramach projektu będzie odpowiedzialny zarówno Partner Wiodący – Gmina Zarszyn, jak również Partner Projektu - Gmina Nižná Sitnica. Zakres odpowiedzialności partnerów jest uzależniony od miejsca realizacji danego działania. Za wszelkie przedsięwzięcia realizowane na terenie Polski odpowiada Gmina Zarszyn, natomiast za inwestycje przeprowadzane po stronie słowackiej odpowiedzialność ponosi Gmina Nižná Sitnica.

Po stronie polskiej projekt przewiduje przebudowę czterech dróg w Gminie Zarszyn. Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje modernizację odcinków dróg polegającą na wymianie nawierzchni asfaltowej wraz z budową niezbędnej infrastruktury towarzyszącej.

Pierwsza z dróg, przewidzianych do modernizacji ma długość 257,15 m i położona jest w miejscowości Posada Zarszyńska. Prowadzi ona do Stadionu Sportowego oraz kompleksu sportowo-rekreacyjnego, wybudowanego ze środków UE w ramach SPO 2004-2006. Obiekty te stanowią płaszczyznę integracji społeczności pogranicza z uwagi na fakt, iż są miejscem corocznych międzynarodowych zawodów sportowych, a także kulturowych.

Kolejna droga, o długości 492,07 m łączy drogę powiatową z drogą gminną. Prowadzi ona w kierunku Domu Kultury w Posadzie Zarszyńskiej, znanego ze swego urokliwego wyglądu. Dom Kultury położony w zabytkowym parku przy ścieżce rekreacyjno-przyrodniczej jest jedynym miejscem licznych imprez kulturalnych na terenie gminy z udziałem międzynarodowej społeczności. Aby umożliwić mieszkańcom pogranicza oraz turystom dostęp do powyższej infrastruktury, niezbędna jest modernizacja przedmiotowego odcinka drogi.

W ramach projektu przewidziano również modernizację drogi nr 1115 o długości 1250,63 m., która łączy się z drogą wojewódzką Nr 889 Sieniawa – Szczawne. Droga ta prowadzi z miejscowości Odrzechowa na tereny Nadleśnictwa Rymanów do leśniczówki „Hrendówka”. Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza „Hrendówka”, biegnąca w kierunku leśnictwa Pastwiska jest miejscem aktywnego wypoczynku mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Przedstawia ona ciekawe fragmenty lasu oraz różnorodność zbiorowisk przyrodniczych.

Przy drodze nr 1020 znajduje się siedziba Koła Łowieckiego „Ryś”, gdzie organizowane są wystawy przyrodnicze. Ponadto droga łączy się z drogą powiatową nr 2113R Pastwiska-Puławy, która prowadzi w przepiękne miejsca Beskidu Niskiego gdzie znajduje się m.in. jeden z najnowocześniejszych wyciąg narciarski w Puławach i ośrodek wypoczynkowy w Rudawce Rymanowskiej. Długość drogi przewidzianej do przebudowy w ramach programu wynosi 616,49 m. 
Modernizacja ww. odcinków dróg zwiększy dostępność terenów najatrakcyjniejszych  turystycznie i przyrodniczo w subregionie przemysko-krośnieńskim. W konsekwencji przedmiotowy projekt przyczyni się do rozwoju ekonomicznego i poprawy wewnętrznej spójności regionów.

W wyniku przeprowadzonych działań zwiększy się dostępność terenów pogranicza, do terenów atrakcyjnych turystycznie, placówek kulturalnych i podmiotów gospodarczych. Przedmiotowy projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i konkurencyjności oraz doprowadzi do aktywizacji gospodarczej obszaru. Poprawa stanu infrastruktury transportowej będzie bodźcem zachęcającym potencjalnych inwestorów do prowadzenia działalności  gospodarczej, co przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy i rozwoju społeczno-ekonomicznego mieszkańców regionu pogranicza. W konsekwencji podniesie się jakość życia po obu stronach granicy, poprawi się bezpieczeństwo na drogach oraz spójność wewnętrzna regionu, a tym samym jego wizerunek.

 Budżet projektu:

 

Partnerzy

EFRR

Współfina-nsowanie krajowe

Razem
(2+3)

% dofinansowania Z EFRR
(2/4)

 
 

1

2

3

4

5

 

Partner Wiodący Gmina Zarszyn

221 766,10

39 135,19

260 901,29

85,00%

 

Partner Projektu Nižná Sitnica

182 790,43

32 257,13

215 047,56

85,00%

 

RAZEM

404 556,53

71 392,32

475 948,85

85,00%

 

 

W ramach w/w środków zostaną sfinansowane prace budowlano-drogowe ponadto zostaną zakupione tablice informacyjne oraz zrefundowane zostaną koszty opracowania analizy finansowej projektu.

  

Koordynatorem  projektu jest: Bogdan Golowski inspektor ds. inwestycji w Urzędzie Gminy Zarszyn

 

 

UG Zarszyn
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
GMINA ZARSZYN, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 10 01, 13 467 10 38, 13 467 10 48, 13 467 16 50, fax: 13 467 10 01 wew.51, email: sekretariat@zarszyn.pl, http://www.zarszyn.pl
NIP: 6871788454, Regon: 370440784
Nr konta bankowego 62 8642 1038 2004 3800 0332 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x